DREVOLUX STYLE - Olejová lazúra s voskom 2,5 l sivá perleť

30,28 € Uvedená cena je platná k 26.03.2023
Do obchodu

Lazúra nie je určená na vysokotlaké striekanie. DREVOLUX Style sa nanáša v 1-2 vrstvách v intervale 4-6 h medzi nanášaním jednotlivých vrstiev. Nové drevo v exteriéri doporučujeme najskôr ošetriť biocídnym napúšťadlom V 1357.
Po zaschnutí prvej vrstvy náteru je v prípade potreby možné povrch zľahka prebrúsiť brúsnym papierom č. 240.
Pred použitím obsah obalu dokonale premiešať!
Vysoká vlhkosť vzduchu a nízka teplota prostredia a tiež natieraného povrchu predlžuje zasychanie.
Náradie sa čistí vodou ešte pred zaschnutím lazúry.
Príprava podkladu
- prebrúsenie (brúsny papier č. 180 – 240), odstránenie živičných miest, oprášenie
Nanášanie lazúry
- 1 - 2 vrstvy lazúry DREVOLUX Style, prípadné prebrúsenie brúsnym papierom č. 240 medzi jednotlivými vrstvami

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008žiadna2.2. Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram žiadnyVýstražné slovo žiadneVýstražné upozorneniaEUH 208 Obsahuje zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón.Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP 101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 103 Pred použitím si prečítajte etiketu.Iná nebezpečnosť nie je známa

Najhľadanejšie