JUB DECOR Perla - dekoratívny gél 1 kg biely

Do obchodu

DECOR Perla je polo transparentný akrylátový gél používaný na dekoratívnu ochranu vnútorných stenových povrchov v obytných budovách, ako aj v nemocniciach, školách, materských školách, domovoch dôchodcov, cukrárňach, bistrách, kaviarňach, butikoch, kaderníckych a kozmetických salónoch, zlatníctvach, drogériách a podobných budovách.Je vhodný aj na úpravu výstavných panelov, pre práce v scénickej technike atď. Dekoratívni gél je možné dlhodobo čistiť bez zmeny estetického vzhľadu. Upravené stenové povrchy sa jednoducho udržiavajú, predovšetkým sú mimoriadne malebné, je možné ich zakomponovať do celkom jednoduchého ako aj najnáročnejšieho prostredia. Vlastnosti:  - výnimočne stabilný  - odolný proti mokrému čisteniu  - polo transparentný vzhľad  - dosiahnutie rôznych textúr kameňa, kože, plátna a dreva Spotreba: - 200 - 300ml/m2  Čistenie náradia:  - ihneď po použití vodou Príprava podkladu Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý – bez slabo prídržných častíc, prachu, zvyškov bedniacich olejov, mastnoty a iných nečistôt. Nové omietky a vyrovnávacie hmoty necháme schnúť, resp. zrieť za normálnych podmienok (T = +20ºC, rel. vl. vzduchu = 65%) minimálne 1 deň na každý mm hrúbky, pre betónové podklady je doba schnutia minimálne jeden mesiac. Z už 2 premaľovaných povrchov odstránime všetky vo vode rýchlo rozpustné nátery a nástreky s olejovými farbami, lakmi alebo emailami. Povrchy napadnuté stenovými plesňami pred maľovaním povinne dezinfikujeme. Povinný je základný náter. Odporúčame vodou zriedenú AKRIL Emulziu (AKRIL Emulzia : voda = 1 : 1), pre náročnejšie a menej kvalitné podklady (menej kvalitné obklady zo sadrokartónových dosiek, sadrové omietky, vláknocementové dosky, drevotriesky a neomietnuté betónové povrchy) vodou zriedený JUKOL Primer (JUKOL Primer : voda = 1 : 1) alebo VEZAKRIL Primer. Základný náter nanesieme maliarskym alebo murárskym štetcom alebo kožušinovým, resp. textilným maliarskym valčekom s dlhým vlasom, AKRIL Emulziu a JUKOL Primer môžeme naniesť aj striekaním. S nanášaním DECORu Perla môžeme za normálnych podmienok (T = +20ºC, rel. vl. vzduchu = 65%) začať 6 hod. (AKRIL Emulzia), resp. 12 hod. (JUKOL Primer, VEZAKRIL Primer) po nanesení základného náteruNasleduje jemné vyrovnanie, resp. zahladenie podkladu JUBOLINOM P50 Extra fine, ktorý nanesieme na suchý základný náter v dvoch vrstvách. Každú vrstvu zvlášť prebrúsime jemným brúsnym papierom, tak aby povrch zostal celkom hladký (brúsenie vyrovnávacej hmoty je zvyčajne možné ~12 hod. po nanesení jednotlivej vrstvy). Vhodným podkladom sú aj všetky upravené povrchy s DECOR Marmorinom na akýkoľvek spôsob, ale len, ak nie sú natreté emulziou DECOR Marmorin shine. Príprava gélu DECOR Perla je pripravená zmes na nanášanie a žiadna špeciálna príprava nie je potrebná. Ak zmes dodatočne sami tónujeme, ak hmotu v rôznych farebných odtieňoch miešame medzi sebou alebo ak ju riedime vodou a v prípadoch, keď na úpravu jednotlivej plochy potrebujeme viac ako jednu nádobu gélu, množstvo, ktoré potrebujeme na nanesenie jednej vrstvy v dostatočne veľkej nádobe egalizujeme. Akékoľvek následné „úpravy“ gélu (pridanie tónovacích prostriedkov, riedenie a pod.) nie sú povolené. Množstvo gélu, ktorý potrebujeme na natieranie jednotlivých plôch, vypočítame alebo posúdime z veľkosti povrchu týchto plôch a údajov o priemernej spotrebe. Nanášanie gélu DECOR Perla môžeme nanášať priamo na jemne zahladený podklad, ešte lepší efekt dosiahneme, ak podklad predtým premaľujeme JUPOLOM Latex semi mat. Farbu nanesieme v dvoch vrstvách, povinne striekaním. DECOR Perlu zvyčajne nanášame dostatočne elastickou plastovou špachtľou alebo nehrdzavejúceho oceľového plechu v prekrývajúcich sa krížových ťahoch. Možné je aj nanášanie kožušinovým maliarskym valčekom s krátkym vlasom a následná úprava ešte čerstvej vrstvy hubkou, handrou, štetcom alebo akýmikoľvek inými pomôckami do želanej, viac alebo menej reliéfnej štruktúry. Nanášame ho v jednej, dvoch, troch alebo viacerých vrstvách, pričom pre jednotlivé vrstvy môžeme použiť hmotu v rôznych odtieňoch. Každú nasledovnú vrstvu nanesieme až, keď je predchádzajúca celkom suchá, pri normálnych podmienkach je to približne po 24 hodinách. Hrúbky jednotlivých vrstiev môžu byť rôzne, môžeme ich všetky nanášať rovnakou alebo rôznou technikou. Presvitanie farebného podkladu cez polo transparentné a z dôvodu nerovnomernej hrúbky nerovnomerne zafarbenej vrstvy DECOR Perly a reliéfna štruktúra povrchu poskytujú pre upravené plochy zaujímavý estetický účinok. Pri kombinovaní rôznofarebných vrstiev dbajte na to, aby priemyselne alebo dodatočne vmiešané flitre do DECORu Perla boli len v záverečnej vrstve. Prácu je možné vykonávať len pri vhodných mikroklimatických podmienkach.

Najhľadanejšie